Законодавча база

  1. Закон України «Про автомобільний транспорт»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14

  1. Закон України «Про транспорт»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-97-%D0%BF

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1081-2008-%D0%BF

5. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 року №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09

  1. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 року №278 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-10

  1. Наказ Міністерства Інфраструктури України від 15.07.2013 року №480 «Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1282-13

 

    БІЛЬШЕ НОВИН

    ДИВИТИСЬ