Правила благоустрою території міста Фастова Київської області

Рішення Фастівської міської ради № 24-ХІІІ-VІІ 26.05.2016 року “Про затвердження Правил благоустрою на території міста Фастів”

 

 1. Загальні положення”

 

 1. Правила благоустрою території міста Фастова Київської області (далі – Правила) встановлюють вимоги щодо благоустрою території населеного пункту.
 2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

– благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення  та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального  використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і  відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

– суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

– об’єкти благоустрою – території, що підлягають благоустрою:

– територія загального користування: парки, сквери, сади, рекреаційні зони, майданчики (дитячі, спортивні), площі, набережні, вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища та інші території загального користування;

– прибудинкові території (прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку);

– прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

– балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою;

– вулично-дорожня  мережа – призначена  для руху транспортних засобів  і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні  доріжки, набережні, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

– заходи з благоустрою населених пунктів – роботи  щодо відновлення,  належного утримання  та  раціонального  використання територій,   охорони   та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

– зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

– утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне  очищення території, її озеленення, збереження та відновлення  об’єктів благоустрою;

– червоні лінії – визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення;

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».

 1. Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Участь громадян у фінансуванні заходів з благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 1. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту встановлюється відповідно до чинного законодавства.
 2. Самоврядний та громадський контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

 1. Загальні вимоги до здійснення благоустрою та утримання об’єктів

благоустрою

 

 1. Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».
 2. Набуття права на виконання будівельних робіт щодо об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою та прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності.
 3. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.
 4. Утримувачем об’єктів благоустрою комунальної форми власності є комунальні підприємства Фастівської міської ради, що наділені відповідними повноваженнями Статутом. Орган місцевого самоврядування у межах своїх повноважень має право додатково визначити на конкурсних засадах балансоутримувача об’єктів благоустрою відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово- комунального господарства від 11 листопада 2005 року №160, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2005 року за № 1460/11740.

У разі, якщо об’єкт благоустрою перебуває у приватній власності, його утримання здійснюється власником.

 1. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

 

ІІІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій

об’єктів благоустрою

 

 1. Благоустрій та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі – парків), рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, а об’єкт, який перебуває у приватній власності – власником. В іншому випадку благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життя та здоров’я.
 2. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків має здійснюватися з дотриманням вимог:

2.1. Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи»; ст.30 «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.2. Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 27 липня 2006 року № 880/12754.

2.3. Державних санітарних норм та правил утримання території населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

2.4. Нормативних актів у сфері влаштування електроустановок, ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» та ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

2.5. Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279.

 1. Благоустрій рекреаційних зон водних об’єктів, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов (Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів).
 2. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків забороняється знищення чи пошкодження елементів благоустрою без відповідної на це підстави, визначеної законодавством.
 3. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей, що відпочивають (танцювальні майданчики, естради, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони тощо).
 4. Кількість урн на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків встановлюється з розрахунку одна урна на 800 м2площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально- культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюється урна місткістю не менш ніж 0,01 м3.
 5. Кількість контейнерів на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за 3 дні.
 6. Місцерозміщення контейнерів, урн для сміття в обов’язковому порядку потребує погодження з Фастівським комбінатом комунальних підприємств та відділом містобудування та архітектури.
 7. Основне прибирання парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків проводиться після їх закриття та до 8 години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи та опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.
 8. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, регулярно оглядатися і ремонтуватися.
 9. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово- комунального господарства від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.
 10. Озеленення та збереження зелених насаджень має здійснюватися з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 27 липня 2006 року № 880/12754, а також Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.
 11. Знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків забороняється, крім випадків встановлених законодавством.
 12. Утримання пам’яток культурної спадщини здійснюється з урахуванням вимог:

14.1. Закону України «Про охорону культурної спадщини».

14.2. Закону України «Про охорону археологічної спадщини».

 1. Утримання об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з урахуванням вимог:

15.1. Закону України «Про дорожній рух».

15.2. Закону України «Про автомобільні дороги».

15.3. Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами».

15.4. Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198.

15.5. Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

15.6. ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць і доріг. Загальні положення».

15.7. ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану».

15.8. ДБН В.2.3.-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

 1. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипкових матеріалів та реагентів.
 2. Власники доріг, вулиць або уповноважені ними підприємства, установи та організації повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.
 3. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 27 липня 2006 року № 880/12754.
 4. Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними підприємства, установи та організації, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані діяти відповідно до пункту 11 Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198.
 5. Власники транспортних засобів мають сприяти уникненню ситуацій, за яких можливе винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.
 6. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та землекористувачами, а також власники та користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах червоних ліній вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

21.1. Утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари.

21.2. Забезпечувати утримання та ремонт відповідної території.

21.3. Забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення.

21.4. У разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, а також Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України.

21.5. Дотримуватися вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

 1. У межах червоних ліній вулиць і доріг забороняється:

22.1. Розміщувати споруди та об’єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами.

22.2. Смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження.

22.3. Спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання.

22.4. Скидати промислові та меліоративні речовини в систему дорожнього зливостоку.

22.5. Встановлювати намети (крім політичної агітації за повідомленням до міської ради).

22.6. Випасати худобу та свійську птицю.

 1. Місця роботи з утримання об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі в нічний час повинні мати належне освітлення та попереджувальні знаки.
 2. Всі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.
 3. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати положенням Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, та ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати положенням Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Методи контролювання. Правила застосування».

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734-94 «Огородження дорожнього тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ГСТУ 218-03449261-095-2002 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови. Правила застосування».

 1. Оплата по прибиранню і за заподіяний збиток дорозі, об’єктам благоустрою, технічним засобам регулювання дорожнього руху здійснюється власником автотранспорту, що визнаний винуватцем ДТП, відповідно до акта виконаних робіт, наданого спеціалізованим підприємством.
 2. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, тощо здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух».
 3. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, державних норм та правил, інших нормативних актів.

Обстеження мостів та труб здійснюється згідно з вимогами законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Мости та труби. Обстеження та випробування».

 1. На територіях автостоянок забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Типових правил, встановленого порядку та режиму паркування.

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, та Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342.

 1. Роботи з утримання у належному стані територій автостоянок включають:

30.1. Очищення, миття, відновлення дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), утримання схем розміщення місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огорож (у разі наявності).

30.2. Нанесення та відновлення дорожньої розмітки.

30.3. Систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття.

30.4. Своєчасне очищення від снігу і криги та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами.

30.5. Утримання та поточний ремонт дорожнього покриття та під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території        (у разі наявності).

30.6. Забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їздних та виїздних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення).

30.7. Забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території.

30.8. Утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, туалету, побутових приміщень тощо                    (у разі наявності).

30.9. Забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць, яке розташовується на в’їзді (у разі їх наявності).

30.10. Утримання автоматичних установок пожежогасіння та пожежної сигналізації.

30.11. Забезпечення належного благоустрою перевізниками на кінцевих зупинках їх маршрутів.

 1. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, вести торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

Не допускається засмічення території спеціально відведених автостоянок сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

 1. Утримання територій пляжів у належному стані має здійснюватися з урахуванням вимог:

32.1. Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

32.2. Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від     17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457.

 1. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з урахуванням вимог:

33.1. Закону України «Про поховання та похоронну справу».

33.2. Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2004 року за № 1113/9712.

33.3. ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України».

 1. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.
 2. Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані:

а) укласти договір на вивезення побутових відходів та сміття.

б) встановити сміттєзбірники (урни) для збирання побутових відходів та сміття.

в) забезпечити прибирання територій власними силами та вивіз опалого листя, снігу, бруду, сміття, а в період ожеледиці проводити обробку територій протиожеледними матеріалами.

г) забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема, зелених насаджень на відведених територіях.

ґ) за організацію ярмарків, майданчиків для торгівлі згідно вимог Правил торгівлі на ринках міста Фастова, санітарних, ветеринарно-санітарних, протипожежних норм та ін.».

 

ІV. Утримання домашніх тварин

 

 1. Власники домашніх тварин зобов’язані:

1.1. у квартирах, де проживає кілька сімей, тримати домашніх тварин можливо тільки при згоді усіх мешканців квартири;

1.2. утримувати собак на території підприємств, установ, організацій, приватних будинковолодінь в обладнаних місцях або на прив’язі;

1.3. щороку реєструвати домашніх тварин та проводити профілактичні щеплення;

1.4. вигулювати собак тільки у визначених місцях на короткому повідку і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;

1.5. перевозити домашніх тварин усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;

1.6. використовувати тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності дозволу на таку діяльність, що видається центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини згідно ст. 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

 1. Власникам домашніх тварин забороняється:

2.1. утримувати домашніх тварин в місцях загального користування (коридорах, сходових площадках, горищах, підвалах, тощо);

2.2. забруднювати території загального користування, вигулювати тварин без повідка та намордника, без наявності одноразового пакета та інвентаря для збору екскрементів тварин;

2.3. утримувати домашніх тварин незареєстрованими;

2.4. продавати домашніх тварин у невстановлених місцях;

2.5. викидати трупи домашніх тварин або закопувати їх в землю.

 1. Підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, фізичні особи – підприємці зобов’язані:

3.1. слідкувати за своєчасною перереєстрацією, реєстрацією власниками домашніх тварин та додержанням ними цих правил;

3.2. повідомляти спеціалізовану бригаду про наявність бродячих тварин і сприяти виконанню її обов’язків;

3.3. тримати підвали, горища та інші підсобні приміщення в будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникнення туди тварин;

3.4. ознайомлювати власників з правилами утримання домашніх тварин, повідомляти їх про місця розташування пункту реєстрації, перереєстрації, щеплень та відлову цих тварин.

 1. Виконавчий комітет Фастівської міської ради визначає необхідну кількість та місце розташування майданчиків, та зон для вигулу домашніх тварин, організовує їх створення і облаштування, що включає в себе їх огородження, встановлення інформаційних табличок, контейнерів для збирання екскрементів домашніх тварин їх власниками.

 

 1. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової

території

 

 1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово- комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207.
 2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з Фастівським комбінатом комунальних підприємств, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
 3. Категорично забороняється складування сміття, змету та ТПВ на прилеглій території  і  прилотковій частині доріг.
 4. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно чи відумерла спадщина, здійснюється Фастівським комбінатом комунальних підприємств.
 5. Забороняється проводити миття та стоянку автотранспорту, складувати будівельні та інші відходи на прилеглій території, чим спричиняти перешкоди для руху пішоходів.
 6. Власник або користувач зобов’язаний укласти угоду на видалення ТПВ зі спеціалізованим підприємством.
 7. Паркування транспортних засобів на внутрішньоквартальних проїздах у безпосередній близькості до будівель здійснюється з врахуванням Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342.
 8. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.
 9. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється відповідно до:

9.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року         № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів».

9.2. Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2012 року за № 170/20483.

9.3. ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

 

 1. Планувальні вимоги до встановлення огорож

 

 1. Огорожі земельних ділянок необхідно встановлювати по межі земельних ділянок, визначених документами на власність земельної ділянки або землекористування.
 2. Дозволено проектувати огородження як окремих ділянок, так і усієї прибудинкової території садибної забудови. Висота огороджень має бути не більше ніж 2,0 м на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 м на межі з вулицею для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій.
 3. Встановлення огорожі між суміжними земельними ділянками окремих власників (землекористувачів), конструкція якої передбачає часткове втручання на суміжну земельну ділянку, можливе при умові нотаріально завіреної згоди власника суміжної земельної ділянки.
 4. У випадку відсутності згоди власника суміжної земельної ділянки огорожа встановлюється у межах власного (орендованого) землекористування.
 5. У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному з сусідів.
 6. Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися межовими спорудами спільно за домовленістю між ними. Витрати на утримання споруди в належному стані сусіди несуть у рівних частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або змінена без його згоди.
 7. Огорожа зі сторони вулиці, провулку може бути суцільною.
 8. Огорожа, що розмежовує сусідні земельні ділянки повинна відповідати таким критеріям:

8.1. нижня, цокольна частина огорожі може бути глухою, висота якої не повинна перевищувати 0,75 м.

8.2. верхня частина огорожі повинна бути прозорою. Коефіцієнт прозорості (відношення прозорих частин огорожі до суцільних частин огорожі) повинен бути більшим за 50 (п’ятдесят) відсотків.

8.3. огорожа ділянок садибної забудови між сусідніми земельними ділянками повинна бути прозорою.

Цей пункт не поширюється на випадки досягнення згоди між сусідами, завіреної у встановленому порядку.

 1. Заборонено передбачати огорожу багатоквартирних житлових будинків.
 2. Огорожі підлягають демонтажу, якщо розміщуються протиправно (самовільно встановлені), а саме:

10.1. розміщені з порушенням цих Правил;

10.2. що розміщуються з відхиленням від меж земельної ділянки,  яка надана у власність або ж користування;

10.3. що розміщені з порушенням державних будівельних, санітарних та протипожежних норм і правил;

10.4. що встановлені з захопленням земель загального користування з істотним порушенням червоних ліній вулиць та провулків;

10.5. що встановлені на мережах підземних комунікацій води, газу, електрики та зв’язку.

 

VIІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

 

 1. Підприємства, установи та організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визнання обсягів пайової участі підприємств, установ і організацій, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта, здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою:

 

В = Пз х Сбв,

 

де Пз – загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

Сбв – базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів, затвердженої у встановленому порядку.

 1. Підприємства, установи і організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

2.1. регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) – до бордюрного каменю;

2.2. забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами на підставі затверджених норм надання послуг з вивезення побутових відходів;

2.3. регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані;

2.4. регулярне прибирання контейнерних майданчиків;

2.5. належне утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, та вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

2.6. очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

2.7. спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують інженерні мережі, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити належне закриття люків;

2.8. регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та поламаного гілля та забезпечення їх видалення;

2.9. регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, проведення заходів з їх знищення;

2.10. здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

2.11. проведення протягом року необхідних заходів з боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

2.12. проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

2.13. проведення належним чином відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою;

2.14. біля кожного об’єкту громадського призначення встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на  власника відповідного приміщення або орендаря. відповідності до кількісті відвідувачів та площі приміщень згідно державних будівельних і санітарних норм.

 1. В закладах громадського харчування обов’язковою є наявність туалету та умивальника в кількості, що відповідає розрахунку у
 2. Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

На центральних магістралях, проспектах та вулицях населеного пункту має бути забезпечене освітлення вивісок та вітрин.

 1. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка, в залежності від пори року та природних умов.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

 

VIІІ. Вимоги до утримання зелених насаджень на територіях загального користування

 

 1. Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2006р. № 105, цих Правил, інших нормативно-правових актів.
 2. Утримання зелених насаджень включає їх охорону, створення нових зелених насаджень, догляд за існуючими, захист від шкідників і хвороб, огляд, капітальний і поточний ремонт, облік, розвиток зелених зон.
 3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, висаджених мешканцями поруч з дворами житлових будинків приватного сектору, або які виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів державного або місцевого бюджету залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, за рахунок коштів їх власників або користувачів.

 1. Інвентаризацію зелених насаджень можуть проводити: бюро технічної інвентаризації, підприємства, організації, які мають на це право, а також балансоутримувачі об’єктів благоустрою державної чи комунальної форми власності, які мають технічні можливості, відповідних фахівців, за погодженням з виконавчим комітетом Фастівської міської ради один раз на п’ять років з квітня до жовтня відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України  від 24.12.2001р. № 226. За матеріалами інвентаризації складається паспорт об’єкта (благоустрою, території підприємств, установ, організацій, інших земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження) затвердженої форми. За даними паспорта складається реєстр зелених насаджень.
 2. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.
 3. На територіях земельних ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.
 4. На території зелених насаджень, газонів та квітників, що знаходяться на землях загального користування,  забороняється:

7.1. складувати будь-які матеріали;

7.2. влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

7.3. облаштовувати стоянки або розміщувати автомобілі, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, в тому числі на прибудинкових територіях;

7.4. влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів  або пасажирські площадки;

7.5. ходити та влаштовувати ігри на газонах та квітниках;

7.6. випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

7.7. підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламоносії та оголошення; підвішувати та фіксувати електропроводи, електрогірлянди та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

7.8. добувати з дерев сік, смолу, робити написи, надрізи, наносити інші механічні пошкодження;

7.9. пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом: рвати квіти, ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники та ін.;

7.10. заправляти, ремонтувати, мити транспортні засоби і механізми на прибудинкових територіях, у парках та скверах, інших зелених зонах;

7.11. збирати квіти, плоди, насіння та інші складові рослинного походження;

7.12. самовільно зносити, пересаджувати зелені насадження, а також здійснювати будівництво, реконструкцію або встановлювати будь-які споруди без відповідної дозвільної документації, рішень міської ради, її виконавчого комітету та ордера на видалення зелених насаджень;

 1. Місця висадки та види нових зелених насаджень визначаються балансоутримувачами за погодженням з виконавчим комітетом Фастівської міської ради.
 2. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об’єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства і організації житлово-комунального господарства, підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.
 3. Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають техніку та відповідні навики у сфері поводження із зеленими насадженнями.
 4. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об’єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводиться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають техніку та відповідні навики у сфері поводження із зеленими насадженнями.
 5. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, виконавцю таких робіт забороняється:

12.1. складати будь-які матеріали;

12.2. влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

12.3. використовувати моторні снігоочищувальні машини. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;

12.4. обладнувати стоянки або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі, якщо це не призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;

12.5. використовувати малі архітектурні форми і тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності не за призначенням;

12.6. влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські майданчики на газонах та зелених зонах;

12.7. ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санчатах;

12.8. випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;

12.9. підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди та інші предмети, наклеювати об’яви та рекламу;

12.10. добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, пошкоджувати зелені насадження у будь-який спосіб, рвати квіти, витоптувати газони, квітники;

12.11. знищувати мурашники, ловити птахів і звірів, стріляти у них;

12.12. засмічувати і засипати водоймища, допускати виток в них господарсько-побутових стоків, влаштовувати на них загати;

12.13. заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, в прибережній смузі водойм, у парках та скверах, інших зелених зонах;

12.14. виливати або виводити труби з присадибної ділянки чи території підприємства, установи, організації для витоку рідких відходів, в тому числі каналізаційних та відходів від утримання і забою свійських тварин.

 1. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення зелених насаджень в незадовільному стані на вулицях вздовж автомобільних доріг, в лісосмугах, на території скверів, братських могил, меморіальних комплексів, кладовищ, в прибережній смузі водойм, поруч з дворами житлових будинків приватного сектору та будівлями підприємств побуту, торгівлі, іншими – на землях загального користування, а також на території закладів освіти – покладається на КП ФМР «Фастів-благоустрій».
 2. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення зелених насаджень в незадовільному стані, знищення бур’янів за рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради, покладається на:

14.1. на прибудинкових територіях багатоквартирних, кооперативних, відомчих будинків, ОСББ, гуртожитків – на балансоутримувачів, власників, користувачів цих будинків;

14.2. на території парків і ринків – підприємства, які їх утримують та користуються на підставі відповідних договорів;

14.3. на територіях підприємств – на дані підприємства;

14.4. на територіях, відведених під будівництво, та прилеглих до них ділянок, – з дня початку робіт – на замовників будівництва.

 1. Видалення зелених насаджень на території міста Фастова здійснюється за рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради (далі – Компетентний орган), на підставі ордера, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».
 2. Підставою для прийняття рішення про видалення зелених насаджень є заява юридичної чи фізичної особи (далі – заявник) про видалення зелених насаджень до Компетентного органу.
 3. Міською постійно діючою комісією з питань знесення зелених насаджень (далі – комісія) проводиться обстеження зелених насаджень, вказаних у заяві.

Діяльність комісії в частині проведення обстеження зелених насаджень, нарахування відновної вартості (у разі необхідності), оформлення акта обстеження координується  Компетентним органом.

 1. Комісія визначає стан зелених насаджень і складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, за зразком Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 22.08.2012р. № 423.
 2. Голова комісії готує проект рішення Компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню. Компетентний орган у місячний строк після надходження проекту рішення приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у випадках, передбачених пунктом 6 Порядку видалення дерев,  кущів, газонів  і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року №1045.

 1. Ордер на видалення зелених  насаджень (за  зразком, затвердженим  наказом  Міністерства юстиції України від 19 червня 2009 р. за № 549/16565) видає Фастівський ККП не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.
 2. У разі передачі у власність земельної ділянки, на якій знаходяться зелені насадження, крім випадків безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадян, до моменту прийняття рішення міською радою про передачу земельної ділянки у власність  сплачується відновна вартість зелених насаджень.
 3. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.
 4. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.
 5. Видалення зелених насаджень при встановленні тимчасових споруд та малих архітектурних форм здійснюється на підставі ордера, виданого Компетентним органом згідно з актом обстеження зелених насаджень, після сплати відновної вартості.
 6. Видалення зелених насаджень в межах земельної ділянки, відведеної у власність або користування суб’єктам господарювання для будівництва об’єктів містобудування, а також реконструкції та капітального ремонту будівель  і споруд, об’єктів благоустрою, здійснюється на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт, що подається до територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції України відповідно до статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 7. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень, які підлягають знесенню, здійснюється з подальшим оформленням акта обстеження.
 8. Обов’язковому відновленню у повному обсязі підлягають зелені насадження після їх видалення під час виконання окремих видів робіт, а саме: ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту, проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі на трансформаторній підстанції і розподільчому пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі, ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
 9. Санітарна, омолоджуюча та формуюча обрізка дерев не є видаленням зелених насаджень і проводяться за рішенням балансоутримувача без рішення Компетентного органу та оформлення акта обстеження зелених насаджень, відповідно до Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №105 від 10.04.2006р. «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах». Проведення кожного із зазначених видів обрізки дерев обов’язково узгоджується балансоутримувачем з Компетентним органом.

 

ІX. Вимоги до поводження з побутовими відходами та прибирання

території населеного пункту

 

 1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.
 2. Зберігання побутових відходів здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за №457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

3.Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів відповідно до:

3.1. Закону України «Про відходи».

3.2. Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070.

3.3. Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

3.4. Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року.

 1. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини, вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів здійснюється із дотриманням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.
 2. Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в сміттєзбірниках забороняється.
 3. Прибирання платних стоянок автотранспорту, стоянок таксі, територій автокооперативів та місць паркування здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами).
 4. Під час зимового прибирання забороняється переміщати на проїзну частину магістралей, вулиць сніг, зібра­ний з пішохідних доріжок внутрішньоквартальних проїздів, дворових тери­торій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об’єктів обслуговування населення.
 5. Власники, балансоутримувачі, підприємства, установи, організації або особи, які утримують території населених пунктів зобов’язані:

8.1. мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, льодоруби), достатній запас матеріалу для посипання для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

8.2. прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання утворення накату;

8.3. негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо, огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

8.4. повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях та дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

8.5. очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачі у разі сніготанення та на початку весняного періоду.

 

 

 

 

 

 1. Визначення меж утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб

 

 1. Межі утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб у числовому значенні наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

п/п

Найменування територіїНайменування організації, установи, підприємства, на яке покладається утримання відповідної територіїМежі утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, приватних домоволодінь громадян, не менше ніж
1234
1.Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББЖитловий кооператив,

житлово-будівельний

кооператив і об’єднання співвласників

багатоквартирного

будинку

15 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці
2.Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особамЮридичні або фізичні особи, які є власниками або користувачами земельних ділянок15 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці
3.Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктуриСуб’єкти

господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці
4.Території, прилеглих до автозаправних станційСуб’єкти

господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці
5.Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально- культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльностіСуб’єкти

господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці
6.Території, прилеглі до колективних гаражів, автостоянокГаражно-будівельні кооперативи, власники автостоянок20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці
7.Території, прилеглі до індивідуальних гаражів, сараїв, льохівВласники індивідуальних гаражів, сараїв, льохів5 м навколо індивідуальних гаражів, сараїв, льохів
8.Території, прилеглі до центрально-теплових, газорозподільних, енерго – підстанційПідприємства, установи, організації, на балансі яких перебуваютьу радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці
9.Автобусні, зупинки маршрутних

транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо- експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадаху радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці
10.Майданчики для паркуванняСуб’єкти

господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці
11.Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводамиБалансоутримувачі штучних споруд10 м від периметру споруд
12.Контейнерні майданчикиБалансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики5 м від периметру споруди
13.Території, відведені під проектування та забудовуФізичні або юридичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці
14.Об’єкти зовнішньої рекламиБалансоутримувачі територій, на яких розміщено об’єкти зовнішньої реклами1-2 м від периметру споруди

 

 1. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування, або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

 

ХI. Порядок розміщення та утримання малих архітектурних форм, утримання тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально- культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

 

 1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».
 2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається в залежності від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, користуючись такими принципами: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність в користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.
 3. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування інвалідами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види пристроїв: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, павільйони, навіси, амфори.

 1. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.
 2. Розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення має здійснюватися відповідно до Порядку розміщення та демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Фастів, що затверджений рішенням Фастівської міської ради за № 6-V-VII від 16.12.2015 р. та  розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за  № 1330/20068.
 3. Зовнішнє освітлення має бути біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.
 4. У разі розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менш 1,5 метра, під’їзд для розвантаження товарів.
 5. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення встановлюються однотипна урна для сміття та вазон для квітів, обов’язки з обслуговування яких покладаються на її власника або орендаря.

 

XII. Порядок визначення обсягів пайової участі (внеску) власників

пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі у сфері послуг та розваг в утриманні об’єктів благоустрою

 

 1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає обсяг пайової участі (внеску) власників пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території міста Фастів з урахуванням впливу безпосередньо на об’єкти благоустрою.

1.2. Для цілей цього Порядку наведені терміни вживаються в наступному значенні:

Пересувні тимчасові споруди сезонної торгівлі – споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, торговельне обладнання, низькотемпературні прилавки, лотки, палатки, ємкості, торговельні автомати, автомагазини, автокафе, авторозвозки та інші прилади для сезонної роздрібної торгівлі;

Пересувні тимчасові споруди з надання послуг у сфері розваг –  пристрій або комбінація пристроїв, які пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою траєкторією або в певній зоні з метою розваг, або інші пристрої, які використовуються в місцях дозвілля для розваги населення й активного відпочинку:

– катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти, машинки тощо;

– атракціони з еластичними елементами  (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі, тощо);

– водні, у тому числі гірки, спуски, тощо;

– спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути, тощо;

– обладнання дитячих ігрових майданчиків, утому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо;

– видові та ігрові атракціони;

– надувні атракціони, утому числі водні;

– атракціони у яких використовуються тварини;

– лабіринти, кімнати сміху;

– ковзанки, майдани (споруди) з льодовим, сніжним покриттям;

– послуги, які надаються з використанням тварин, тощо.

Сезонний (літній) торговий  майданчик – тимчасовий пункт громадського харчування, який розташовується біля закладу ресторанного господарства чи на визначеному місці;

Договір, щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою – угода укладена  між балансоутримувачем об’єкта благоустрою та особою, яка виявила бажання брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою на території м.Фастів.

Пайова участь (внесок) власників тимчасових споруд (майданчиків) в утримані об’єктів благоустрою – грошовий внесок на фінансування заходів з благоустрою на території міста Фастів (з утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачується балансоутримувачу об’єкта благоустрою у грошовому виразі без ПДВ у цінах поточного року на підставі укладеного договору, щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

Платники пайової участі (внеску) – фізичні особи-підприємці, або юридичні особи, які уклали договір, щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою

Об’єкти благоустрою – об’єкти визначені ст.13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»:

1) територія загального користування;

а) парки (гідропарки, лунопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам`ятники садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сквери та майданчики;

б) пам’ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки,стадіони;

ґ) пляжі;

д) кладовища;

е) інші території загального користування.

2) прибудинкові території;

3) територія будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ним території на умовах договору;

5)інші території в межах населеного пункту.

Терміни, що визначені у цьому Положенні, вживаються у значені встановленому чинним законодавством.

1.3. Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою міста Фастів (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

1.4. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою залучається з метою:

– надання власникам пересувних тимчасових споруд права на встановлення (розміщення) пересувної тимчасової споруди для здійснення сезонної торгівлі, сезонних (літніх) майданчиків  та  надання послуг у сфері розваг на території міста Фастів;

– відшкодування витрат бюджету міста Фастів на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

– фінансування заходів з благоустрою міста Фастів (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

1.5. Цей Порядок застосовується для визначення обсягів Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власників пересувних тимчасових споруд, що встановлюються (розміщуються) на землях комунальної власності у межах міста Фастів.

 1. Фактори, що впливають на розмір Пайової участі (внеску)в утриманні об’єктів благоустрою.

2.1. Обсяг Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначається з урахуванням:

– впливу пересувної тимчасової споруди на об’єкти благоустрою міста;

– функціонального призначення пересувної тимчасової споруди;

– площі пересувної тимчасової споруди;

– місця розміщення пересувної тимчасової споруди.

 1. Порядок залучення і використання Пайових коштів в утриманні об’єктів благоустрою та укладення договорів:

3.1. Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані з залученням і використання Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою та при оформленні та укладені договорів на пайову участь (внесків) в утриманні об’єктів благоустрою.

3.2. Повноваження, щодо залучення і використання Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою покладаються на виконавчий комітет Фастівської міської ради.

3.3. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується у грошовій формі. У випадку, якщо пересувна тимчасова споруда з надання послуг у сфері розваг, знаходиться на території  балансоутримувача комунального майна, а саме: управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділа культури та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділа з питань молоді та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, розмір пайового внеску в утриманні об’єкта благоустрою розраховується у співвідношенні: 90%  – балансоутримувачу, 10% – до місцевого бюджету.

3.4. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується суб’єктами господарювання згідно з договором на Пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою між виконавчим комітетом Фастівської міської ради та власником пересувної тимчасової споруди на підставі відповідного погодження.

3.5. Розрахунок Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою та підготовка проекту договору з розміщення ПТС як для сезонної торгівлі так і для послуг у сфері розваг здійснюється управлінням економіки виконавчого комітету Фастівської міської ради, протягом п’яти  робочих днів після отримання заяви (додаток 2) від власника пересувної тимчасової споруди.

3.6. Договір на Пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою розглядається та візується юридичним управлінням виконавчого комітету Фастівської міської ради протягом двох робочих днів та передається на підпис міському голові, в разі його відсутності першому заступнику.

3.7. Порядок та терміни сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою:

3.7.1. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується в повній сумі єдиним платежем або згідно з графіком встановленим у договорі.

3.7.2. Умови сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначаються у Договорі.

3.7.3. Кошти Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою  власник пересувної тимчасової споруди перераховує на бюджетний рахунок міського бюджету м.Фастів, який визначається міським фінансовим управлінням.

3.8. Контроль за виконанням умов діючих договорів про Пайову участь (внесок) здійснюється управлінням економіки та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Фастівської міської ради та комісії з питань упорядкування роботи торговельної мережі, ліквідації та запобіганні виникненню стихійної торгівлі, контролю за станом благоустрою в м.Фастові.

3.9. Управління економіки виконавчого комітету Фастівської міської ради, щомісячно здійснює звірку з фінансовим управлінням виконавчого комітету Фастівської міської ради про сплачені кошти у розрізі суб’єктів господарювання.

3.10. Наслідки порушення власником пересувної тимчасової споруди умов сплати Пайової участі (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою та сплати пайової участі (внеску).

3.10.1. У разі прострочення термінів сплати по укладених договорах на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою:

– власник пересувної тимчасової споруди несе відповідальність згідно з умовами договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою;

– погодження виконавчого комітету Фастівської міської ради на розміщення пересувної тимчасової споруди може бути скасоване.

3.11. Сплата суб’єктом господарювання Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою здійснюється не пізніше 5 календарних днів після укладення Договору.

3.12. Використання Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою:

3.12.1. кошти, що надходять від сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою, спрямовуються на заходи з благоустрою, утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво об’єктів благоустрою м. Фастів.

3.13. Методика розрахунку розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) пересувних тимчасових споруд:

3.13.1. розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) пересувних тимчасових споруд (майданчиків) та іншого призначення (за винятком тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів на термін до 10 діб) (В), розраховується за наступною формулою:

– визначення розміру пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою за 1 квадратний метр площі ПТС згідно з додатком 5 до цього Порядку;

– визначення площі пересувної тимчасової споруди;

– визначення функціонального призначення пересувної тимчасової споруди;

– визначення коефіцієнту функціонального використання, який залежить від впливу пересувної тимчасової споруди на об’єкт благоустрою міста згідно з додатком 3 до цього Порядку. У випадку змішаного функціонального використання пересувної тимчасової споруди – наявність декількох коефіцієнтів функціональних використань, для розрахунку розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою використовується більший коефіцієнт.

– визначення терміну, на який встановлюється (розміщується) пересувна тимчасова споруда.

3.14. Розрахунок розміру Пайової участі (внеску) при встановлені (розміщенні) пересувної тимчасової споруди.

3.14.1. Визнання обсягів пайової участі підприємств, установ і організацій і власників пересувних тимчасових споруд, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта, здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою:

Вр = Пз × Сбв × Кф                                   (1);

 

Вд = Вр / 12 міс. / 30 дн.                                 (2);

 

В = Вд  × Т.                                                (3).

де В – розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, (грн.);

Вр – річний розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, (грн.);

Пз – загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

Сбв – базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів, затвердженої у встановленому порядку, (грн.).

Кф – Коефіцієнт (функціональний) підвищення для встановлення орендної плати за землю в межах населеного пункту, (%).

Вд   – одноденний розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, (грн.);

Т – термін, на який встановлюється (розміщується) пересувна тимчасова споруда (майданчик), (кількість днів).

3.14.2. Розмір пайової участі при встановленні тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних, рекламних та інших заходів на термін до 15 діб встановлюється в розрахунку за добу та в залежності від загальної площі об’єкта, який встановлюється:

– для проведення розважальних заходів (цирк, пересувні зоопарки, тощо) – 2 грн. за 1 кв. м;

– для проведення рекламних та інших заходів – 4 грн. за 1 кв. м.

Загальна сума пайової участі визначається з урахуванням фактичного терміну встановлення (розміщення) пересувної тимчасової споруди (майданчика):

В = Пз × (2 або 4) × Т,

3.14.3. для здійснення торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами з лотків та прилавків під час проведення гастрольних, розважальних, рекламних та інших заходів визначається сума з урахуванням фактичного терміну здійснення торгівлі:

– площею до 6 кв. м – 50 грн./доба;

– площею від 6 до 12 кв. м – 100 грн./доба;

– площею понад 12 кв. м – 150 грн./доба;

3.15. При проведенні розважальних, спортивних та інших заходів за ініціативою міської ради її виконавчого комітету та міського голови пайова участь не сплачується.

 1. Строк дії договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою встановлюється відповідно до терміну дозволу на розміщення пересувної тимчасової споруди, вказаному у договорі, але не більше 6 місяців.
 2. Розмір плати за договором на Пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою становить платіж, розрахований згідно з пунктом 3.14.1 або 3.14.2. цього Порядку, що сплачується єдиним платежем або відповідно до графіку протягом строку дії договору.
 3. Контроль за своєчасною сплатою пайової участі та виконанням умов діючих договорів про пайову участь здійснюється суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою  та балансоутримувачем.
 4. У разі відсутності заборгованості та належного виконання Договору суб’єкт господарювання має переважне право на його переукладення на новий сезон у порядку, визначеному цим рішенням.
 5. Платник має право робити благодійні внески та інші відрахування на користь балансоутримувача, які не заборонені чинним законодавством. У разі якщо сума благодійного та іншого внеску перевищує суму розміру пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, платник звільняється від сплати пайового внеску за відповідними формулами на користь такого внеску.
 6. 9. Звільняються від сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власники пересувних тимчасових споруд, які розміщують об’єкти на земельних ділянках, що належать їм на праві власності.
 7. 10. При здійсненні фінансування заходів з благоустрою на добровільних засадах розмір пайової участі визначається платником самостійно.

 

XIІІ. Порядок розміщення, утримання об’єктів зовнішньої реклами

 

 1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконавчим комітетом міської ради порядком.
 2. Розміщення тимчасових об’єктів зовнішньої реклами (афіша, об’ява, тощо) здійснюється на підставі дозволу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Комбінат комунальних підприємств». Рекламорозповсюджувач сплачує кошти за розміщення рекламних засобів відповідно до додатку № 5 до рішення Фастівської міської ради ради від 10.02.2011р. № 30-VI-VI «Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території міста Фастова».
 3. На період відсутності реклами на товари та послуги рекламні засоби повинні бути заповненні соціальною рекламою, виготовленою за рахунок рекламорозповсюджувача.
 4. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів в межах міста Фастова, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт у встановленому виконкомом міської ради порядку.
 5. Виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів в межах міста Фастова, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
 6. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів в межах міста Фастова, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, правил благоустрою території міста, БНіП, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.
 7. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів в межах міста Фастова, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.
 8. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.
 9. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвого гранта, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою міста, що підтверджено актом, передбаченим Положенням про проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів в межах міста Фастова.
 10. Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою міста, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об’єкта.
 11. Великорозмірні рекламні засоби розташовуються відповідно до комплексного плану благоустрою площі, проспекту, вулиці міста на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.
 12. Розташування всіх видів рекламних засобів в оновлених частинах міста обмежено збереженням просторового сприйняття реконструйованих площ, проспектів та вулиць міста.
 13. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток дозволяється за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках містобудування та архітектури місцевого значення, а також в межах їх охоронних зон обмежено збереженням зовнішнього вигляду архітектурно-історичних ансамблів.
 14. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.
 15. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.
 16. 16. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.
 17. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації,  електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.
 18. Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими вздовж проїзної частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної відстані між сусідніми опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення) і не менше однократної відстані для конструкцій міського (сіті) формату.
 19. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.
 20. Мінімальна відстань розташування рекламних засобів (наземних малогабаритних та інформаційних конструкцій, розташованих на електроопорах нижче одного метра від тротуару) повинна становити від перехресть – 25 метрів та 10 метрів з боку примикання дворового проїзду до вулиці міста.
 21. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску.
 22. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхній фасадів. Колір вивіски слід підбирати з врахуванням кольорової гами вивісок, які вже висять на цьому ж фасаді.
 23. Забороняється розташування рекламних засобів:

23.1. на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

23.2. на територіях пам’яток садово-паркового мистецтва, природних заповідників, парків, на квітниках та деревах;

23.3. великорозмірних конструкцій у центральній історичній частині міста, за винятком територій транспортних магістралей, які входять до її складу і характеризуються малою забрудністю.

 1. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах, незалежно від форми власності.
 2. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з головного управлінням міського господарства для забезпечення прибирання території.
 3. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.
 4. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.
 5. Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими на 15-20 см нижче рівня грунту, а у випадку розміщення на поверхні декоративно оформленими.
 6. В зимовий період при насипанні поверхового шару грунту над фундаментом рекламного засобу або відновленні благоустрою при демонтажі рекламного засобу (відновлення після демонтажу фундаменту рекламного засобу) заборонено використовувати змерзлий, кусковий грунт.
 7. Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з’єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з’єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.
 8. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.
 9. При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покритті.
 10. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
 11. У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою на місці розташування рекламного засобу між власником рекламного засобу та утримувачем елементу благоустрою міста відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою міста несе його утримувач (крім безпосередньо місця розташування рекламного засобу).
 12. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом міської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.
 13. 36. Рекламні засоби, які розташовано з порушенням, Правил благоустрою території міста (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом міської ради.
 14. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.
 15. Контроль за додержанням Правил благоустрою міста при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють виконавчий комітет міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

 

XІV. Порядок отримання дозволів на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на території комунальної власності

 

 1. Дозвіл на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт видається за зверненням замовника робіт Фастівським комбінатом комунальних підприємств на підставі виданого ордеру.
 2. Залежно від виду об’єктів, місця виконання робіт до листа замовника або виконавця робіт додаються основні матеріали дозвільної та проектної документації:

2.1. Для влаштування будівельного майданчика (при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті, знесенні будинків і споруд, інженерній підготовці території тощо):

2.1.1. Документ на право власності або оренди будинку, споруди, земельної ділянки.

2.1.2. Дозвіл сектору державного архітектурно-будівельного контролю.

2.1.3. Проект будівництва, будівельний паспорт, інши дозвільний документ, що визначає порядок здійснення забудови земельної ділянки, ремонту, реконструкції об’єкту будівництва.

2.1.4. Дозвіл на виконання підготовчих та або будівельних робіт отриманий в порядку закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.1.5. План благоустрою.

2.2. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при встановленні риштувань під час виконання робіт з ремонту фасадів будівель та споруд:

2.2.1. Документ на право власності або оренди будинку, споруди, земельної ділянки.

2.2.2. Паспорт опорядження фасадів.

2.2.3. Затверджений проект виконання робіт з ремонту фасадів будівель та споруд (при необхідності). При виконанні поточного ремонту фасаду надається фотофіксація об’єкта та перелік робіт.

2.3. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт з прокладання, реконструкції та планового ремонту інженерних мереж:

2.3.1. Документ на право власності або оренди будинку, споруди, земельної ділянки; на право провадження будівельної діяльності.

2.3.2. Договір замовника з підрядною організацією.

2.3.3. Погоджена та затверджена у встановленому порядку проектно-кошторисна документація.

2.3.4. Договір з балансоутримувачем про виконання робіт з відновлення об’єктів благоустрою.

2.3.5. Графік виконання робіт.

2.3.6. Дозвіл від уповноважених органів про перекриття чи обмеження руху транспорту (під час виконання робіт на проїжджій частині вулиць) зі погодженою схемою організації руху транспорту, уповноваженим органом.

2.4. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення МАФ:

2.4.1. Договір на право оренди (суборенди) земельною ділянкою, інший документ, що посвідчує законність землекористування заявника.

2.4.2. Дозвіл уповноваженого органу на встановлення МАФ.

2.4.3. Погоджений проект МАФ, затверджений відділом архітектури та містобудування Фастівської міської ради.

2.4.4. Погодження інженерних служб.

2.5. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення (монтажу) об’єктів наземної зовнішньої реклами:

2.5.1. Дозвіл на розміщення рекламного засобу.

2.5.2. Договір оренди (суборенди) земельною ділянкою, інший документ, що посвідчує законність землекористування заявника.

2.6. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення тимчасових огорож (для утримання земельної ділянки у належному санітарному стані та її охорони):

2.6.1. Документ на право землекористування.

2.6.2. Топографічний план у масштабі М 1:500 (при наявності).

2.6.3. Акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

2.7. Для отримання дозволу на виконання археологічних досліджень:

2.7.1. Договір на право оренди (суборенди) земельною ділянкою, інший документ, що посвідчує законність землекористування заявника

2.7.2. Історико-містобудівне обгрунтування на проведення археологічних вишукувань (за вимогою).

2.7.3. Топографічний план у масштабі М 1:500.

2.7.4. Кваліфікаційний документ виданий Інститутом археології НАН України.

2.8. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на влаштування декоративних огорож (висотою до 1,0 м):

2.8.1. Документ на право землекористування.

2.8.2. Топографічний план у масштабі М 1:500 (при наявності).

2.8.3. Акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

2.9. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на влаштування блокуючих пристроїв, шлагбаумів, штучних перешкод:

2.9.1. Документ на право землекористування.

2.9.2. Викопіювання з Генерального плану м.Фастів у масштабі М 1:500, погоджене:

1) з відділом містобудування та архітектури Фастівської міської ради.

2) з Державною автомобільною інспекцією НП України.

2.10. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення технічних пристроїв та засобів: кондиціонерів, супутникових антен, витяжок, тощо:

2.10.1. Дозвіл власника, балансоутримувача об’єкту нерухомості на якому планується встановлення технічних пристоїв.

2.10.2. Державний акт на право власності на земельну ділянку або договір оренди землі/правовстановлюючий документ на квартиру в багатоквартирному будинку.

2.10.3. Згода власника(ів) квартир, приміщень (при необхідності).

2.10.4. Узгоджена проектна документація.

2.11. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт з влаштування автостоянок, майданчиків тимчасового паркування автотранспорту:

2.11.1. Документ на право землекористування.

2.11.2. Розпорядчий документ Фастівської міської ради щодо тимчасового порушення благоустрою при виконанні робіт з влаштування автостоянок, майданчиків тимчасового паркування автотранспорту.

2.11.3. Проектна документація, погоджена відділом архітектури та містобудування Фастівської міської ради. При наявності у проектній документації споруд, для яких необхідно влаштування фундаментів (контрольно пропускні пункти, автомийки, станції технічного обслуговування автомобілів тощо), додатково надається дозвіл Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю.

2.12.  Для дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу з вулиці (як реконструкція):

2.12.1. Державний акт на право власності на земельну ділянку або договір оренди землі.

2.12.2. Згода власника на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу з вулиці (при необхідності).

2.12.3. Узгоджена проектна документація.

2.12.4. Відповідний розпорядчий документ Фастівської міської ради щодо тимчасового порушення благоустрою при виконанні робіт на перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу з вулиці.

2.12.5. Дозвіл Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю.

2.13. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на складування будівельних матеріалів (конструкції, пісок, земля тощо):

2.13.1. Перелік будівельних матеріалів.

2.13.2. Схема складування будівельних матеріалів.

2.13.3. Погодження комунального підприємства з обслуговування житлового фонду за територіальністю.

2.14. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на відновлення просілого або влаштування нового мощення навколо будівлі, ремонт гідроізоляції фундаментів: 

2.14.1. Державний акт на право власності на земельну ділянку або договір оренди землі.

2.14.2. Погодження власника на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на відновлення просілого або влаштування нового мощення навколо будівлі, ремонт гідроізоляції фундаментів (при необхідності).

2.14.3. Топографічний план у масштабі М 1:500 або схема з нанесенням меж виконання робіт.

2.14.4. Перелік виконуваних робіт.

2.15. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт з влаштування дитячих та спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку:

2.15.1. Погодження балансоутримувача (користувача) території та відповідної районної адміністрації.

2.15.2. Проектна документація, узгоджена у встановленому порядку.

2.16. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення пересувних атракціонів:

2.16.1. Дозвіл виконавчого комітету Фасівської міської ради.

2.16.2. Погодження органу з охорони праці у будівництві і підйомних спорудах.

2.16.3. Погодження департаменту містобудування, та балансоутримувачів.

2.16.5. Погодження виконавчого органу міської ради, який здійснює видачу дозволи на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення пересувних атракціонів (у частині нагляду).

2.16.6. Схема розміщення атракціонів.

2.17. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на розміщення автомобільного газозаправного пункту:

2.17.1. Відповідний розпорядчий документ Фастівської міської ради щодо отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на розміщення автомобільного газозаправного пункту.

2.17.2. Документ на право землекористування.

2.17.3. Погодження компетентних органів.

2.17.4. Викопіювання з Генерального плану м.Фастів М 1:500 або схема розміщення автомобільного газозаправного пункту.

2.17.6. Ліцензія підрядної організації.

2.18. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на встановлення постійних огорож:

2.18.1. Викопіювання з Генерального  плану м.Фастів М 1:500.

2.18.2. Документ на право землекористування або договір оренди із зазначенням меж земельної ділянки.

2.19. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на встановлення тимчасових огорож:

2.19.1. Дозвіл Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю.

2.19.2. Проект організації будівництва, погоджений у встановленому порядку.

 1. Інформацію (назва організації, адреса місця виконання робіт, термін дії дозволу і його номер) про видані дозволи на планові роботи орган, що надав дозвіл передає комунальному підприємству “Фастівський ККП” не пізніше 5 днів з дня надання дозволу.

Після закінчення робіт організація (замовник або підрядник), яка виконувала роботи, повинна закрити дозвіл у міській раді протягом 3-х днів. Закриття дозволу проводиться за погодженням з відповідним комунальним підприємством після перевірки на місці якості та обсягів відновлення благоустрою.

 1. Дозвіл надається окремо на кожен об’єкт за умови відповідності наданої дозвільної та проектної документації законодавчим і нормативним вимогам.
 2. Дозвіл видається на термін, передбачений угодою (контрактом) підряду, з врахуванням нормативної тривалості виконання робіт, визначеної на підставі БНіП 1.04.03.85 «Норми тривалості будівництва і заділів в будівництві підприємств, будинків і споруд» у межах терміну дії дозволу Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю, а також умов організацій, інтереси яких можуть зачіпатись під час виконання робіт.
 3. При прокладанні інженерних мереж поза будівельним майданчиком видаються дозволи на тимчасове порушення благоустрою на кожну мережу, за винятком випадків, коли їх прокладання передбачено в одному технічному коридорі.
 4. У випадку встановлення додаткових умов на здійснення тимчасового порушення благоустрою законами України та підзаконними нормативно-правовими актами, заявники подають документи, визначені даними нормативно-правовими актами.
 5. У випадку скасування погоджень на тимчасове порушення благоустрою законами України чи підзаконними нормативно-правовими актами, заявник позбавляється обов’язку по отриманні дозволу на тимчасове порушення благоустрою.
 6. Особи, що приступили до виконання робіт без дозволу на тимчасове порушення благоустрою, зобовязані припинити роботи до отримання дозволу, забезпечити безпечне користування місцем виконання робіт або огородити місце до відновлення благоустрою.
 7. Особи, що здійснили роботи по тимчасовому порушенні благоустрою зобов’язані відновити благоустрій до належного стану.
 8. Особа зобов’язана відшкодувати власнику, користувачу, балансоутримувачу завдані матеріальні збитки якщо особа не відновила благоустрій, не в повній мірі чи не якісно відновила благоустрій місця/об’єкту, або якщо місце/об’єкт після відновлення прийшли у непридатний для безпечного користування стан раніше часу фізичного зносу, та (чи) містять ознаки дефектів.

 

ХV. Порядок проведення державних та недержавних загальноміських заходів

 

 1. Для проведення масових заходів державного значення відповідні виконавчі органи міської ради готують проект розпорядження міського голови.
 2. Для проведення масових заходів місцевого значення їх організатори подають письмове повідомлення на ім’я міського голови. У повідомленні зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім’я, по батькові організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури та відповідальні за дотримання громадського порядку.
 3. До проведення масових заходів Правила зобов’язують організаторів укладати угоду щодо забезпечення прибирання місця його проведення та вивезення сміття, забезпечення допоміжними засобами (збірно-розбірні подіуми, настили тощо) для збереження зелених насаджень (у тому числі газонів, квітників) від витоптування та пошкодження (крім малолюдних, короткочасних масових заходів, проведення яких гарантує Конституція України та інші чинні нормативно-правові документи.
 4. Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих Правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентаря та іншого майна у місцях проведення масових заходів.
 5. За організацію підготовки до проведення масових заходів відповідає заявлений представник організатора, його присутність на місці проведення заходів є обов’язковою під час підготовки та їх проведення.

Представники організатора масових заходів повинні мати відповідні посвідчення, завірені печаткою.

 1. Масові заходи необхідно завершувати до 23.00 год.

7.На місцях проведення масових заходів забороняється самочинне встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток та засобів зовнішньої реклами – рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, екранів, наклейок тощо).

 1. У випадку якщо масові заходи проводяться на площі перед приміщенням Фастівської міської ради за ініціативи, організатором чи співорганізатором яких є Фастівська міська рада, її виконавчі органи, міський голова, можливе підключення апаратури та іншого обладнання до мереж електро-, водопостачання, водовідведення адміністративного будинку міської ради та безоплатне використання енергоносіїв. Підключення проводиться на підставі розпорядження міського голови або резолюції одного із заступників міського голови чи керуючого справами виконавчого комітету.

 

ХVI. Дотримання тиші

 

 1. Підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи зобов’язані дотримуватися вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму.
 2. У вирішенні питання захисту населення від шкідливого впливу шуму підлягають застосування Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 3. За порушення цих вимог передбачено відповідальність згідно зі ст.182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

ХVII. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

 

 1. На об’єктах благоустрою не допускається:

1.1. вчиняти дії, передбачені статтею 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

1.2. вчиняти дії, внаслідок яких пошкоджуються фасади будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

1.3. самовільно влаштовувати льохи на прибудинкових територіях;

1.4. захаращувати територію, прилеглу до житлових будинків, та пожежні проїзди автотранспортом, будівельним сміттям тощо;

1.5. виливати рідину, кидати предмети, сміття з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

1.6. самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності тощо.

 1. Власник або уповноважені ним особи чи користувачі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнанні витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров’ю людини куріння тютюнових виробів, відповідно до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

 

ХVIII. Здійснення контролю за виконанням цих Правил

 

 1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів, у тому числі збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів (надалі – ТПВ), спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи».
 2. Суб’єктами благоустрою, які за чинним законодавством здійснюють контроль за виконнням цих Правил та дотриманням благоустрою складають документи, які зобов’язують усунути порушення (припис, вимога тощо), та протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до власних повноважень.
 3. Самоврядний контроль у сфері збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ здійснюється через:

3.1. Проведення перевірок території.

3.2. Розгляд звернень підприємств, установ, організацій та громадян.

3.3. Участь в обговоренні проектів збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ, іншої технічної документації з вищевказаних питань, внесення відповідних пропозицій на розгляд Фастівської міської ради, виконавчого комітету, тощо.

3.4. Подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства з питань збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ та вимог цих Правил.

 1. Посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни несуть відповідальність за порушення цих Правил.
 2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою, у тому числі збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ, до відповідальності, передбаченої законодавством України, не звільняє їх від обов’язків відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства України.
 3. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, у тому числі збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ, підлягає компенсації у повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами згідно з пп.11 п.2  ст.10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів“, ст.  43 Закону України «Про відходи».
 4. Відповідно до п.2 ст.17 Закону України “Про благоустрій населених пунктів“  громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

7.1. Утримувати у належному стані закріплені у встановленому порядку за ними території.

7.2. Дотримуватися правил благоустрою території населеного пункту.

7.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою населених пунктів.

7.4. Відшкодовувати у встановленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

Збитки, завдані об’єкту благоустрою у результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню у встановленому порядку. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою, визначених у п.2. ч.2 ст.19 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем, перераховуючи на його рахунок суму відновної вартості. У разі відмови від добровільного здійснення відшкодування стягнення за завдану шкоду з винних осіб здійснюється у судовому порядку.

Порядок визначення відновної вартості благоустрою затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826 «Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою».

Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за Методикою визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, затвердженою наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.11.2008 № 325.

 1. Повноваження посадових осіб контролюючого (наглядового) органу:

8.1. Посадові особи мають право:

8.1.1. Нагляду (контролю) за дотриманням юридичними та фізичними особами: вимог цих Правил; вимог природоохоронного законодавства України; виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань екології, розміщення зовнішньої реклами та благоустрою міста.

8.1.2. Складати протоколи про адміністративне правопорушення.

8.2. Якщо під час перевірки виявлено порушення вимог цих Правил, посадова особа наглядового (контролюючого) органу у межах наданих повноважень, зобов’язана скласти: документи реагування на усунення порушення (припис, вимога тощо) та є обов’язковими для виконання у визначений термін особами, відповідальними за утримання об’єктів благоустрою; протокол про адміністративне правопорушення.

8.3. Протокол про адміністративне правопорушення складає посадова особа контролюючого (наглядового) органу чи громадський інспектор при вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого відповідною статтею КУпАП.

8.4. При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

8.4.1. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються відомості про особу, яка здійснила порушення. Протокол підписують особа, яка його склала, і особа, яка вчинила адміністративне правопорушення. При наявності свідків і потерпілих протокол можуть підписувати також і ці особи.

8.4.2. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, у ньому робиться відповідний запис. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. При складанні протоколу особі, яка здійснила правопорушення, роз’яснюються її права і обов’язки, передбачені ст.268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

8.4.5. У п’ятиденний термін після складення протокол надсилається на розгляд до адміністративних комісій при Фастівській міській раді чи органу самоорганізації населення за місцем проживання правопорушника.

8.4.6. Справу про адміністративне правопорушення розглядає адміністративна комісія у п’ятнадцятиденний термін з дня отримання протоколу. На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.

8.4.7. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову у справі. Постанова повинна містити:

1) найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи;

2) відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

3) викладення обставин, встановлених при розгляді справи;

4) зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

5) прийняте у справі рішення.

 1. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

 

ХІX. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення у сфері благоустрою території

 

 1. Відповідно до п.44 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» накладаються стягнення, передбачені ст.ст.82, 152 КУпАП за порушення вимог цих Правил, а саме за:

1.1. Самовільне скидання всіх видів відходів, грунту тощо у невідведених для цього місцях.

До відповідальності притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення, а у разі неможливості їх виявлення – посадові особи підприємств, за якими закріплені ці території, після закінчення терміну припису про усунення виявлених порушень.

1.2. Завантаження контейнерів для ТПВ будівельними відходами, металобрухтом.

1.3. Несвоєчасне прибирання території, у тому числі прилеглої та закріпленої, відповідно до розпорядження міського голови чи рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради.

1.4. Забруднення впорядкованої території при перевезенні відходів, сипучих матеріалів автотранспортом та внаслідок виносу болота за колесами автомобілів.

1.5. Несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків.

1.6. Несвоєчасне вивезення будівельних відходів з будівельних майданчиків.

1.7. Відсутність укладеного договору на вивезення побутових відходів та сміття суб’єктами господарювання, які перераховані в цих правилах та громадянами індивідуальної забудови.

1.8. Засмічення місць загального користування.

1.9. Витоки води, фекалій та стоків на впорядковані території.

1.10. Несвоєчасне прибирання снігу з тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.

1.11. Посипання тротуарів хімічними речовинами.

1.12. Миття, заправку, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та у необладнаних для цього місцях.

1.13. Несвоєчасне прибирання місця зберігання автомобіля (на вулицях, прибудинкових територіях).

1.14. Складування грунту, будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчика без дозволу.

1.15. Складування тари, конструкцій, виробів на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тощо без дозволу.

1.16. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер.

1.17. Наїзди на зелені насадження, газони, тротуари, декоративні огорожі; зупинку та стоянку автотранспортних засобів, яка ускладнює або унеможливлює утримання об’єктів міського благоустрою тощо.

1.18. Забруднення території, вулиці тощо, викликане виконанням будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі.

1.19. Відсутність освітлення розкопаного місця.

1.20. Відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій.

1.21. Відновлення благоустрою об’єкта після виконання планових та аварійних робіт з недотриманням вимог проектно-кошторисної документації або проекту виконання робіт.

1.22. Відсутність урн для сміття на об’єктах, вказаних у цих Правилах.

1.23. Забруднення території внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою.

1.24. Забруднення територій, вулиць тощо, викликане самовільним виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт (без отримання дозволу міськвиконкому).

1.25. Самочинне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійних і тимчасових огорож, риштувань, дорожніх знаків, кіосків, яток стаціонарних, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та несвоєчасна їх перереєстрація, самовільне паркування автомобілів у межах зони паркування.

1.26. Розвішування рекламних оголошень, афіш, агітаційних плакатів на фасадах будинків, споруд, парканах, деревах, стовпах тощо та несвоєчасне зняття агітаційних плакатів.

1.27. Незадовільне забезпечення технічної справності:

1.27.1. Доріг, вулиць, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, підземних переходів, пішохідних доріжок.

1.27.2. Колодязів водопровідних, каналізаційних, зв’язку тощо, дощоприймачів, дренажів, колекторів дощової каналізації, теплових камер.

1.28. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій.

1.29. Незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність, невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам:

1.29.1. Постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, домових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для відходів.

1.29.2. Кіосків, літніх торговельних майданчиків, яток стаціонарних, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту.

1.29.3. Спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятних дошок.

1.29.4. Будівель і споруд житлового та нежитлового призначення.

1.30. Висаджування зелених насаджень, влаштування городів без погодження з житлово-комунальними службами.

1.31. Спалювання на території міста опалого листя, сухої рослинності, будь-яких промислових, будівельних та побутових відходів.

Після закінчення терміну припису про усунення виявлених порушень до відповідальності притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення, а у разі неможливості їх виявлення – посадові особи підприємств, за якими закріплені ці території.

1.32. Самовільне захоплення території (частини території) об’єкта благоустрою м.Фастів.

 1. Стягнення, передбачені ст.150 КУпАП накладаються за порушення правил експлуатації житлових будинків, житлових приміщень та інженерного обладнання, псування житлових будинків, житлових приміщень, їх обладнання та елементів благоустрою внаслідок поводження з ТПВ, а саме:

2.1. Незадовільний стан санітарного утримання та ремонту сходових кліток, ліфтів і під’їздів.

2.2. Самовільне переобладнання та перепланування житлових будинків, житлових приміщень, балконів і лоджій, використання їх не за призначенням.

2.3. Незадовільний стан утримання та ремонту фасадів, цоколів, будинкових вказівників та вказівників вулиць.

2.4. Незадовільний стан утримання та ремонту покрівель.

2.5. Незадовільний стан освітлення входів та місць загального користування житлових будинків та прибудинкових територій.

2.6. Незадовільний стан утримання та ремонту вхідних брам.

2.7. Незадовільний стан утримання та ремонту твердого покриття прибудинкових територій.

2.8. Незадовільний стан утримання та ремонту садово-паркових лав та куточків відпочинку.

2.9. Незадовільний стан утримання та ремонту контейнерів для збору відходів, урн тощо та контейнерних майданчиків.

2.10. Незадовільний стан утримання та ремонту зливостоків і дренажів.

2.11. Незадовільний стан утримання та ремонту дитячих, спортивних і господарчих майданчиків.

2.12. Незадовільний стан утримання та ремонту пандусів та спеціальних місць для паркування автомобілів, які перевозять інвалідів.

2.13. Незадовільний стан утримання та ремонту ліфтів.

2.14. Розміщення та утримання вивісок з порушенням порядку їх розміщення, затвердженого виконавчим комітетом Фастівської міської ради.

 1. Стягнення, передбачені ст.153 КУпАП, накладаються за знищення чи пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів, а саме за:

3.1. Порушення в утриманні зелених насаджень на прибудинкових територіях.

3.2. Оголення коренів дерев та руйнування схилів і підпірних стінок.

3.4. Відповідальність за порушення цих Правил, скоєні неповнолітніми, визначається відповідно до ст.13 КУпАП.

 1. Протокол, що підтверджує факт порушення цих Правил, мають право складати і надавати (скеровувати) порушнику посадові особи, органів, установ, організацій, що наділені такими повноваженнями цими Правилами та нормами чинного законодавства.
 2. Накладання штрафів на посадових осіб та громадян провадиться адміністративними комісіями при міській раді за протоколами.
 3. Всі штрафи підлягають сплаті посадовими особами та громадянами у термін, передбачений ст.307 КУпАП. Примусове виконання постанов адміністративних комісій проводиться згідно зі ст.308 КУпАП.
 4. Кошти, отримані від накладених штрафів на фізичних осіб за постановами адміністративних комісій, скеровуються до міського бюджету м.Фастів.
 5. Контроль за виконанням постанов адміністративних комісій здійснює відповідальний секретар адміністративної комісії з подальшим інформуванням про результати організацій, які склали протокол про адміністративне порушення.
 6. Громадські інспектори благоустрою міста:

10.1. Беруть участь спільно з працівниками органів державного контролю у проведенні рейдів та перевірок дотримання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою міста.

10.2. Проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності.

10.3. Надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою міста, уповноваженим управлінням з питань благоустрою міста Фастівської міської ради у діяльності із запобігання порушень законодавства про благоустрій населених пунктів, а щодо запобігання порушень природоохоронного законодавства.

 

ХX. Відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам благоустрою

 

 1. У разі заподіяння фізичною чи юридичною особою майнової шкоди об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.152 КУпАП, посадова особа, яка виявила порушення, складає протокол про вчинення особою адміністративного правопорушення та повідомляє балансоутримувача, власника про виявлене порушення.
 2. Реагування:

2.1. Для реагування на заподіяну об’єкту благоустрою майнову шкоду балансоутримувач створює постійно діючу комісію. До складу комісії включаються представники балансоутримувача, фахівці відділів житлового та комунального господарства міської ради, відповідного виконавчого органу Фастівської міської ради тощо. Головою комісії призначається представник балансоутримувача об’єкта благоустрою.

2.2. Комісія проводить обстеження об’єкта благоустрою, встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість робіт з його відновлення (відбудови) і складає відповідний акт.

Відновна вартість об’єктів благоустрою визначається порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою», та згідно з Методикою визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26.10.2006 № 356.

2.3. Балансоутримувач зобов’язаний у термін до 10 календарних днів з дня вчинення (виявлення) правопорушення направити акт разом з копією протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до вимог законодавства України.

2.4. Згідно з вимогами ст.40 КУпАП відповідна адміністративна комісія вирішує питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо розмір майнової шкоди перевищує рівень двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то питання вирішується у судовому порядку. Позовна заява подається до суду власником або балансоутримувачем об’єкту благоустрою.

2.5. Якщо адміністративна комісія прийняла рішення про відшкодування порушником матеріальної шкоди балансоутримувачу об’єкта благоустрою, визначила розмір, порядок і терміни її відшкодування, то порушник зобов’язаний виконати вимоги постанови у 15-ти денний термін з дня вручення адміністративною комісією чи уповноваженою посадовою особою копії постанови.

2.6. Якщо порушником подано на постанову адміністративної комісії скаргу до цієї комісії чи органу, який її створив, і скарга залишилася без задоволення, то порушник зобов’язаний відшкодувати збитки не пізніше, як через 15 календарних днів з дня його повідомлення про залишення скарги без задоволення.

2.7. У разі невиконання винною особою вимог постанови адміністративної комісії щодо відшкодування майнової шкоди у встановлений 15-ти денний термін, зазначена постанова надсилається до державної виконавчої служби за місцезнаходженням юридичної особи, проживанням чи місцем роботи фізичної особи для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.

2.8. Контроль за дотриманням порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної при проведенні на об’єктах благоустрою самовільних робіт, здійснюють балансоутримувачі об’єктів благоустрою.

 

ХХI. Заключні положення

 

 1. Власник (балансоутримувач) відповідає за технічний та санітарний стан територій, будівель і приміщень, наданих в оренду, якщо інше не передбачено угодою з орендарем.
 2. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою у м. Фастів, передбачений цими Правилами, складати протоколи про адміністративні правопорушення, що підтверджують факти порушень цих Правил, визначається законодавством України та цими Правилами.
 3. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться на підставі рішення Фастівської міської ради.
 4. У випадку невідповідності положень даних Правил нормам законів України та підзаконнних нормативних актів застосуванню пілягає норма закону та підзаконного нормативно-правового акту.

 

  БІЛЬШЕ НОВИН

  ДИВИТИСЬ